• Novosti
  • Provincijalni susret bivših učenika u Rijeci

    Mnogo smo puta imali prilike čuti da je salezijanski oratorij okruženje koje formira za cijeli život. Da je tome tako, zorno pokazuje i provincijalni susret bivših učenika održan u prostorima Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci, 23. siječnja 2016., u organizaciji don Nike Tunjića, provincijalnog povjerenika za bivše učenike i Saveza don Boscovih bivših učenika. Tako […]